Vanwege de noodmaatregelen vanuit de overheid i.v.m. het corona virus, zullen ook wij in ieder geval tot 28 april a.s. geen bezoeken aan onze cliënten afleggen en zullen alle medewerkers, ook de medewerkers van ons secretariaat, vanuit huis werken. Wij zijn zoals u van ons gewend bent onverminderd bereikbaar en operationeel.

We zijn gewend om cliënten thuis of bij derden te bezoeken. De waarde van een persoonlijk bezoek is niet te onderschatten. Wij zien in de praktijk dat bezoeken nu worden uitgesteld tot na 28 april a.s. Ondanks de toegevoegde waarde van een bezoek zien wij mogelijkheden onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te blijven bieden aan huidige en nieuwe cliënten en verzekerden.

Knelpunten waarmee cliënten etc. te maken hebben doen zich ook nu voor, soms zelfs in meerdere mate. Of het nu gaat over een moeizaam contact met een werkgever, beperkte mobiliteit thuis, de beperkte inzet van een ondernemer binnen de onderneming of knelpunten bij solliciteren.

Wij zijn van mening dat het niet brengen van bezoeken voor nu belangrijk is, maar wij pleiten voor het zoveel mogelijk continueren van het begeleidingsproces van A tot Z. Nu bezoeken niet mogelijk is, veranderen wij dat graag waar mogelijk en wenselijk in een telefonische afspraak eventueel met gebruikmaking van beeldbellen. Ook voor een eerste contact. Dat kan even als onwennig ervaren worden, maar dat de mensen geholpen worden staat voor ons voorop. De knelpunten zijn goed in kaart te brengen en met de nodige creativiteit en flexibiliteit zijn veel oplossingen alsnog te realiseren. Als altijd kunt u daarbij op ons rekenen.