Arbeidsdeskundige bij letselschade

Ondersteuning bij re-integratie in loondienst of binnen uw eigen bedrijf

werknemer-re-integratie

Een ongeval kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Na de eerste schok over wat u is overkomen komen er allerlei vragen en onzekerheden op u af:
“Kan ik nog wel inkomen verdienen, kan ik mijn eigen werk blijven doen, welke wetten en regels zijn op mij van toepassing?”. En dat is nog niet alles. U krijgt te maken met verzekeringskwesties, werkoverdracht, regeldingen in uw thuissituatie. Logisch dat het dan lastig voor u is om alles goed op een rij te zetten en ook nog bezig te zijn met de toekomst en re-integreren in werk. De arbeidsdeskundige van EHC ondersteunt u bij uw re-integratietraject. Wij begeleiden u door het gehele re-integratietraject en zullen eventueel richting geven wanneer dat nodig is. Het enige wat EHC verwacht van u is een actieve deelname. Re-integreren betekent namelijk meer dan het vinden van een passende baan of functie. Het kan een complete verandering betekenen in uw carrière en denkwijze. Deze verandering vergt van onze arbeidsdeskundigen veel begrip en een persoonsgebonden aanpak. Maatwerk, dat is waar EHC voor staat.

 

 

Hoe?
Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek kijkt de arbeidsdeskundige naar uw huidige situatie, welke knelpunten u ervaart en wat uw mogelijkheden en wensen zijn.

Rapportage
Met de input uit het intakegesprek maakt de arbeidsdeskundige een concrete rapportage. De rapportage bevat een inventarisatie van de knelpunten, een beoogde oplossingsrichting en een kostenraming. Het kan zijn dat er naast begeleiding door ons extra ondersteuning wenselijk is, zoals bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding of een opleiding. Ook deze zaken worden in de rapportage meegenomen. De rapportage wordt verstuurd naar u, uw eventuele belangenbehartiger en de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Aan de slag
Wanneer u, uw eventuele belangenbehartiger en de aansprakelijkheidsverzekeraar akkoord zijn met het voorstel dan gaan we aan de slag met de geformuleerde oplossingsrichting. Wij begeleiden en ondersteunen u hierbij.

 

Mocht u interesse hebben in een workshop re-integratie, een informatief gesprek of advies op gebied van re-integratie dan kunt u een e-mail sturen naar backoffice@expertisebv.nl of bellen met telefoonnummer 071 – 576 20 20

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op