Letselschade bij zelfstandig ondernemer

Ondersteuning bij re-integratie binnen uw eigen bedrijf

werknemer-re-integratie

Ook u als zelfstandig ondernemer kan te maken krijgen met een ongeval en de gevolgen daarvan. De arbeidsdeskundigen van EHC hebben vanwege de dienstverlening voor AOV-verzekeraars veel ervaring met re-integratie van zelfstandig ondernemers. Wij kijken niet alleen naar uw beperkingen, maar vooral ook naar wat u nog wel kan. En wat er nodig is om uw werk weer uit te kunnen voeren. Moet u bij uw werk bijvoorbeeld veel tillen, maar kunt u dat niet meer? Dan kijken we welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden, zodat u dit werk wel kan blijven doen. Is het nodig dat uw werk anders ingedeeld wordt en biedt taakverschuiving mogelijk uitkomst? Dan adviseren we u hierbij of stellen voor een bedrijfskundige in te zetten..

Wat als u uw werk niet meer kunt doen?
Als u uw eigen werk niet meer kan doen, is er vaak nog veel mogelijk. Wij begeleiden u hierbij. We onderzoeken welk werk geschikt voor u is en kijken wat uw kansen daarbij zijn. We geven helder advies over een eventueel loopbaantraject of noodzakelijke opleidingen. Daarnaast helpen we u ook om dit in gang te zetten. Als wij met u aan de slag gaan, doen we het graag ook meteen goed. Daarom kijken we niet alleen naar oplossingen voor nu, maar ook voor de toekomst. Wij geven u de bagage, waarmee u vol vertrouwen verder kunt.

Hoe?

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek kijkt de arbeidsdeskundige naar uw huidige situatie, welke knelpunten u ervaart en wat uw mogelijkheden en wensen zijn.

Rapportage
Met de input uit het intakegesprek maakt de arbeidsdeskundige een concrete rapportage. De rapportage bevat een inventarisatie van de knelpunten, een beoogde oplossingsrichting en een kostenraming. Het kan zijn dat er naast begeleiding door ons extra ondersteuning wenselijk is, zoals bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding, de inzet van een bedrijfskundige of een opleiding. Ook deze zaken worden in de rapportage meegenomen. De rapportage wordt verstuurd naar u, uw eventuele belangenbehartiger en de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Aan de slag
Wanneer u, uw eventuele belangenbehartiger en de aansprakelijkheidsverzekeraar akkoord zijn met het voorstel dan gaan we aan de slag met de geformuleerde oplossingsrichting. Wij begeleiden en ondersteunen u hierbij.

 

Mocht u interesse hebben in een workshop re-integratie, een informatief gesprek of advies op gebied van re-integratie dan kunt u een e-mail sturen naar backoffice@expertisebv.nl of bellen met telefoonnummer 071 – 576 20 20

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op