Zorgmanagement

Herstelgerichte dienstverlening bij letselschade

“Herstelgerichte dienstverlening bij letselschade”

Als u een ernstig ongeval heeft gehad ligt de eerste prioriteit bij herstellen. Maar wat als u (blijvende) beperkingen houdt? Die beperkingen kunnen grote gevolgen hebben voor uw dagelijkse leven en functioneren. U krijgt te maken met vragen als:
•    Kan ik mij nog wel verplaatsen in en om mijn woning?
•    Als ik mezelf niet goed kan verzorgen, kan ik dan hulp krijgen?
•    Hoe zorg ik ervoor dat mijn huishouden en gezin blijven draaien?
•    Hoe kom ik naar mijn werk, de winkel of de dokter?
•    Is er wet- en regelgeving waar ik op terug kan vallen?

EHC heeft de expertise
EHC heeft alle kennis en expertise in huis om deze knelpunten samen met u en uw eventuele gezins-/familieleden aan te pakken. Wij stellen de knelpunten en de behoefte van u en uw omgeving centraal. Wij onderzoeken welke aanpassingen en diensten voor u noodzakelijk zijn en kunnen deze ook in gang zetten. We kennen de wet- en regelgeving op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen, ZvW, WLZ, Wmo en zijn in staat tot het maximaal benutten van voorliggende voorzieningen. Onze ervaren professionals zijn op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van zorg, (woon-)voorzieningen, vervoer, ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden. We vinden het belangrijk om u en uw omgeving na een ongeval zo snel mogelijk te ontzorgen. We ondersteunen u en uw omgeving bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot wonen, zelfverzorging, gezinstaken, huishoudelijke taken en mobiliteit. Wij richten ons niet op de schaderegeling zelf. Als onafhankelijke partij voeren wij de regie over de ondersteuning die (zo vroeg mogelijk) in de herstelperiode moet worden verleend. We geven een helder overzicht van de noodzakelijke zorg, aanpassingen en voorzieningen. We verzorgen het proces van aanvraag tot afhandeling op het gebied van zowel Wmo als WLZ en ZvW. Daarnaast heeft EHC toegang tot een breed netwerk met ons samenwerkende experts.

Hoe?
Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek kijken wij naar uw huidige situatie, welke knelpunten u ervaart en wat uw mogelijkheden en wensen zijn. Wanneer gewenst en noodzakelijk, kunnen bepaalde knelpunten direct worden opgelost. Denk hierbij aan het regelen van kinderopvang, huishoudelijk hulp, maaltijdbereiding etc.

Rapportage
Met de input uit het intakegesprek maken wij een concrete rapportage. De rapportage bevat een inventarisatie van de knelpunten, een beoogde oplossingsrichting en een kostenraming. De rapportage wordt verstuurd  naar u, uw belangenbehartiger en de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Aan de slag
Wanneer u, uw belangenbehartiger en de aansprakelijkheidsverzekeraar akkoord zijn met het voorstel dan gaan we aan de slag met de geformuleerde oplossingsrichting. Wij begeleiden en ondersteunen u hierbij.

Gespecialiseerde collega’s:
Astrid Op den Camp, Johan Speelman, Nico van Egmond, Christel Voortman en Linda Bell.

 

 

Heeft u onze hulp nodig?

Neem contact op