Zorgmanagement bij letselschade

Onze benadering van herstelgerichte dienstverlening

werknemer-mediation

“Herstelgerichte dienstverlening bij letselschade”
Bij EHC stellen we de behoeften en knelpunten van de cliënt en de omgeving centraal. We doen dit door het opstellen van heldere probleemanalyses, het aandragen van praktische oplossingen en het maximaal benutten van voorliggende voorzieningen. Onze ervaren professionals zijn op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van zorg, (woon-)voorzieningen, vervoer, ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden. We spreken de taal van de instanties en zijn specialist op het gebied van actuele wet- en regelgeving (Wmo, ZvW en WLZ). Bij EHC geloven we in oplossingsgericht werken. We vinden het belangrijk om slachtoffers van letselschade en hun omgeving zo snel mogelijk te ontzorgen. Hiertoe maken wij gebruik van ons ervaren team van sociaal bewogen professionals. EHC richt zich niet op de schaderegeling zelf. Als onafhankelijke partij voeren wij de regie over de ondersteuning die (zo snel mogelijk) in de herstelperiode moet worden verleend. We geven een helder overzicht van de noodzakelijke zorg, aanpassingen en voorzieningen. We verzorgen het proces van aanvraag tot afhandeling op het gebied van zowel Wmo als WLZ en ZvW. Daarnaast heeft EHC toegang tot een breed netwerk aan experts op verschillende gebieden.

 

Hoe?
Wij onderzoeken welke aanpassingen, voorzieningen en zorg noodzakelijk zijn en kunnen dat ook zeer snel inregelen. In goed overleg met de verzekeraar en belangenbehartiger kijken we met welke maatregelen we het beste behulpzaam kunnen zijn. Op deze manier creëren we weer perspectief en kan de cliënt zich volledig richten op zijn herstel.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek kijken wij naar de huidige situatie, welke knelpunten de cliënt ervaart en wat de mogelijkheden en wensen zijn. Wanneer gewenst en noodzakelijk, kunnen bepaalde knelpunten samen met onze samenwerkingspartners direct worden opgelost. Denk hierbij aan het regelen van persoonlijke verzorging, kinderopvang, huishoudelijk hulp, maaltijdverzorging etc.

Rapportage
Met de informatie uit het intakegesprek maken wij een concrete rapportage. De rapportage bevat een inventarisatie van de knelpunten, een beoogde oplossingsrichting en een gedegen kostenraming. De rapportage wordt verstuurd naar u, de belangenbehartiger en de cliënt.

Aan de slag
Wanneer de cliënt, u en de belangenbehartiger akkoord zijn met het voorstel dan gaan we aan de slag met de geformuleerde oplossingsrichting. Wij begeleiden de cliënt en ondersteunen u en de belangenbehartiger hierbij.

“Herstelgerichte dienstverlening werkt”
En deze aanpak werkt. Doorlooptijden van letselschadezaken kunnen door onze herstelgerichte dienstverlening aanzienlijk verkort worden. Daarnaast is er minder kans op terugval. Maar we zien ook dat verzekeraars voor herstelgerichte dienstverlening kiezen, omdat ze meer maatschappelijk betrokken willen zijn. Ze beperken zich niet meer tot alleen financiële schadevergoeding, maar verlenen ook daadwerkelijk hulp.

Praktijkvoorbeelden

Voorbeeld 1: woningaanpassing 

De heer Veltman* is 35 jaar en raakt ernstig gewond bij een motorongeval.
Hij loopt hersenletsel op met cognitieve stoornissen en een halfzijdige verlamming tot gevolg.

Praktische situatie vóór EHC:
De heer Veltman woonde samen, maar na het ongeval is zijn relatie beëindigd. Sinds zijn terugkeer uit het revalidatiecentrum slapen zijn broer of diens vrouw voortdurend bij hem om zorg te bieden. Hij slaapt beneden in de huiskamer en kan de badkamer niet langer bereiken. De familie raakt behoorlijk uitgeput.

Situatie na inzet van EHC:
Na uitgebreid overleg is besloten een zorgwoning bij het huis van de broer te realiseren. De gemeente kent ruim € 60.000,- toe voor de bouw en verstrekt daarnaast een verrijdbare doucherolstoel en scootermobiel.
Vanuit het CIZ is een verblijfsindicatie met dagbesteding afgegeven (€ 54.000,- op jaarbasis, geldig voor 15 jaar). De familie kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb) en koopt hiermee thuiszorg in. De schoonzus van de heer Veltman werkt inmiddels minder en wordt tevens vanuit het pgb gecompenseerd.  De familie zoekt momenteel een geschikte vorm van dagbesteding.

Voorbeeld 2: zorgcoördinatie

Arthur* is 23 jaar en zwakbegaafd. Hij is als fietser onder een rechtsafslaande vrachtwagen terechtgekomen. Hij heeft een hersenschudding en ernstig letsel aan het rechterbeen.

Praktische situatie vóór EHC:
Arthur woont bij zijn ouders en zijn zus; allen laagopgeleid. Sinds het ongeval is hij inactief en blijft de vooruitgang achter. Het ziekenhuis schakelt een therapeut in, maar Arthur verschijnt niet op de afgesproken data. Het is onduidelijk hoe dit verder moet en hoe Arthur het beste geactiveerd kan worden.

Situatie na inzet van EHC:
Er is behoefte aan meer informatie. Met toestemming van alle partijen neemt EHC contact op met de revalidatieartsen. Arthur begint aan een gespecialiseerd traject waarbij hij drie dagen dagbehandeling volgt. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling. Maandelijks overlegt EHC met de therapie-instelling om de voortgang te bespreken. Arthur gaat vooruit en wordt thuis ook actiever.

Voorbeeld 3: vervoer en mobiliteit
De heer Bakker* is 35 jaar en heeft aan een ernstig motorongeluk een dwarslaesie overgehouden. Hij is hierdoor rolstoelafhankelijk.

Praktische situatie vóór EHC:
De heer Bakker is afhankelijk van anderen met betrekking tot vervoer over lange afstanden. Hij reist per rolstoelbus. Hierdoor heeft hij veel moeten inleveren op het gebied van zelfstandigheid.

Situatie na inzet van EHC:
De mogelijkheden vanuit de WIA zijn nu maximaal benut, waardoor een aangepaste bus is aangeschaft. De heer Bakker kan zich zelfstandig verplaatsen. Werk, boodschappen, familiebezoekjes en de muziekvereniging vallen weer binnen de opties. Ook pakt hij zijn ouderrol beter op door het brengen van zijn dochter naar de hockeyclub of een avondje bioscoop.

(*) Bovenstaande namen zijn vanwege privacy redenen gefingeerd.

Workshop “Het nieuwe schaderegelen”. Bent u geïnteresseerd in deze workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 071-5762020.

Nieuwsgierig wat EHC voor u kan betekenen op het gebied van Zorgmanagement bij letselschade?

Neem contact op