Arbeidskundige dienstverlening bij letselschade

werkgever-analyse-re-integratie

Als belangenbehartiger staat u naast uw cliënt. Zijn of haar belang staat voor u voorop. Een ongeval, psychische problemen of een ernstige ziekte kunnen het leven van uw cliënt behoorlijk op zijn kop zetten. Het is derhalve voor alle betrokken partijen van groot belang om de re-integratie zo spoedig mogelijk te starten, of het nou gaat om iemand in loondienst of een zelfstandig ondernemer. Voor de verzekeraar zal een spoedige terugkeer in betaalde arbeid kosten besparen. Voor uw cliënt betekent re-integratie in betaalde arbeid onafhankelijkheid, toekomstperspectief en het herwinnen van de eigenwaarde. Daarom streeft EHC naar een snelle, maar vooral ook naar een duurzame re-integratie. Voor alle betrokken partijen is het van belang dat uw cliënt(en) snel en goed bij zijn of haar re-integratie begeleid wordt. Dat zij iemand naast zich hebben staan, die onafhankelijk is en niet alleen kijkt naar de beperkingen, maar vooral ook naar de mogelijkheden. Iemand die zich niet bezighoudt met de financiële genoegdoening, iemand die een helder re-integratieplan opstelt en uw cliënt daarmee weer perspectief biedt op een toekomst met werk dat bij hem of haar past. Een toekomst waarin zelfstandig gefunctioneerd kan worden en een eigen inkomen gegenereerd kan worden.
EHC verzorgt voor u het hele re-integratietraject. Zo nodig vullen we waar nodig onze diensten aan met een loopbaantraject of -onderzoek, bedrijfskundig advies of een multidisciplinaire belastbaarheid verbeterende interventie. U ontvangt van ons een helder
re-integratievoorstel, met een eenduidig overzicht van de geschatte tijdsinvestering, de kosten en een helder geformuleerde doelstelling.

Mocht u interesse hebben in een workshop re-integratie, een informatief gesprek of advies op gebied van re-integratie dan kunt u e-mailen naar backoffice@expertisebv.nl of bellen met telefoonnummer 071 – 576 20 20

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen op het gebied van re-integratie bij letselschade?

EHC arbeidskundig advies & zorgmanagement biedt steun en heeft een persoonsgebonden aanpak.

Neem contact op