Would be onderzoek

Onderzoek naar carrièreperspectief

Would be onderzoek

Het kan voorkomen dat door de gevolgen van een ongeval, het voorgenomen carrièreperspectief ernstig verstoord wordt. In dat geval zal op enig moment binnen de schadebehandeling behoefte ontstaan aan een onafhankelijk onderzoek naar de (financiële/economische) consequenties van het overkomen ongeval. Hoe zou het carrièrepad geweest zijn wanneer het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden en welk inkomen zou daarmee verdiend worden. Dit onderzoek wordt ook wel “would be” onderzoek genoemd. Als onafhankelijk dienstverlener kan EHC een would be onderzoek uitvoeren, waarbij onder andere o.b.v. diverse open bronnen als CAO- en branchegegevens alsmede informatie van (voormalig) werkgevers, (mede)studenten etc. onderzocht wordt wat het meest waarschijnlijke carrièrepad  geweest zou zijn wanneer het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden en welk inkomen dan verdiend had kunnen worden.

Wat volgt is een heldere rapportage waarin uitgebreid onderbouwd wordt hoe wij tot de uitkomst van het onderzoek gekomen zijn en welke bronnen daar op welke manier voor geraadpleegd zijn.

 

Voor meer informatie betreffende het would be onderzoek

Neem contact op