Arbeidskundige dienstverlening bij letselschade

werknemer-re-integratie

Het is voor zowel de verzekeraar als voor de arbeidsongeschikte cliënt van groot belang om de re-integratie zo spoedig mogelijk te starten. Of het nou gaan om een cliënt in loondienst of een zelfstandig ondernemer, voor de verzekeraar zal een spoedige terugkeer in betaalde arbeid veel kosten besparen. Voor de cliënt betekent re-integratie in betaalde arbeid of het eigen bedrijf onafhankelijkheid, toekomstperspectief en het herwinnen of behouden van de eigenwaarde. Daarom streeft EHC naar een snelle, maar vooral ook naar een duurzame re-integratie. Voor zowel de aansprakelijkheidsverzekeraar als de cliënt is het van belang dat de cliënt snel en goed bij zijn of haar re-integratie begeleid wordt. Dat er iemand naast hen staat, die onafhankelijk is en zich niet bezighoudt met de financiële genoegdoening. Iemand die een helder re-integratieplan opstelt en samen met de cliënt weer perspectief creëert op een toekomst met werk dat bij hem of haar past. Een toekomst waarin zelfstandig gefunctioneerd kan worden en een eigen inkomen gegenereerd kan worden. EHC verzorgt voor u het hele re-integratietraject. Zo nodig vullen we onze diensten aan met een loopbaantraject of -onderzoek, bedrijfskundig advies of een multidisciplinaire belastbaarheid verbeterende interventie. U ontvangt van ons een helder re-integratievoorstel, met een eenduidig overzicht van de geschatte tijdsinvestering en de kosten en een helder geformuleerde doelstelling.

 

Mocht u interesse hebben in een workshop re-integratie, een informatief gesprek of advies op gebied van re-integratie dan kunt u e-mailen naar backoffice@expertisebv.nl of bellen met telefoonnummer 071 – 576 20 20

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

EHC arbeidskundig advies & zorgmanagement biedt steun en heeft een persoonsgebonden aanpak.

Neem contact op