Arbeidskundig advies bij letselschade

Re-integratie bij letselschade

Zorgmanagement bij letselschade (herstelgerichte dienstverlening)

Wie zijn wij?

Wij zijn Expertise Human Capital (EHC), al bijna 20 jaar een landelijk werkend, onafhankelijk dienstverlener gespecialiseerd in arbeid, inkomen, zorg en voorzieningen t.b.v. letselschadeslachtoffers, medewerkers in loondienst en zelfstandig ondernemers. Als onafhankelijke partij adviseren en ondersteunen wij cliënten, belangenbehartigers, verzekerden, verzekeraars en werkgevers op het gebied van arbeid, inkomen, zorg en voorzieningen.

Bij EHC stellen we de behoeften en knelpunten van de mens en hun sociale omgeving centraal. We doen dit door het opstellen van heldere probleemanalyses, het aandragen van praktische oplossingen en het maximaal benutten van mogelijkheden en voorliggende voorzieningen. Onze ervaren (geregistreerde en gecertificeerde) professionals  zijn op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van arbeid, inkomen, arbeidsongeschiktheid, zorg, (woon-)voorzieningen, vervoer en ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden. Daarnaast spreken wij de taal van betrokken instanties en zijn specialist op het gebied van actuele wet- en regelgeving.

Wat doen wij?

Perspectief creëren voor onze cliënten met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen”

Er kan heel veel gebeuren in een mensenleven waardoor het leven soms anders loopt dan verwacht. Een ongeval, burn-out, psychische problemen of een ernstige ziekte zetten een leven vaak behoorlijk op zijn kop.

Helderheid in complexe vraagstukken
Zo kan één gebeurtenis leiden tot een tal van complexe vraagstukken. Om dit aan te pakken is expertise op het gebied van re-integratie, herstelgerichte dienstverlening, verzuimmanagement en arbeidsongeschiktheid vaak essentieel.

EHC is de onafhankelijke partij die na een ongeval of ziekte, alle knelpunten voor u inventariseert en samen met u zoekt naar mogelijke oplossingen voor deze knelpunten. U krijgt deskundig advies op het gebied van arbeid en inkomen, zorg en voorzieningen en wordt door EHC gecoacht op voornoemde gebieden.

Bij EHC kunt u terecht voor:

•    Arbeidskundig advies bij letselschade;
•    Re-integratie bij letselschade;
•    Zorgmanagement bij letselschade (herstelgerichte dienstverlening);
•    Zogenaamde ‘would be’ onderzoeken bij letselschade;
•    Coaching bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
•    Arbeidskundig advies AOV
•    AOV beoordelingsonderzoeken;

We kijken naar de mogelijkheden van de mens, maar ook naar hoe die mogelijkheden ingezet kunnen worden. We streven ernaar dat er niet alleen weer gestart kan worden met werken, maar dat indien nodig ook de thuissituatie op orde en de werkplek passend is. Daarmee ontstaat nieuw perspectief.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak een investering is in de toekomst. Wij komen samen tot nieuw perspectief. En mensen die perspectief hebben, hebben minder kans op terugval, staan zelfverzekerd in het leven en zijn beter in staat zelfstandig te functioneren. Daarmee stijgt de kwaliteit van leven.

Hoe?

Onze aanpak, visie en advies zijn onderbouwd, oprecht, professioneel, onafhankelijk en verbindend.
EHC inventariseert de knelpunten tijdens een huisbezoek met een gedegen onderzoek en rapporteert haar bevindingen en advies in een concrete rapportage aan betrokken partijen. De rapportage bevat een inventarisatie van de knelpunten, beschouwing, beoogde oplossingsrichting en een gedegen kostenraming.

Voor wie?

Wij doen dit in opdracht van aansprakelijkheidsverzekeraars, inkomensverzekeraars, belangenbehartigers, letselschade cliënten en AOV verzekerden.

Contact opnemen

Klik hier