Dienstverlening en advisering bij personenschade, arbeidsongeschiktheid en verzuim

Re-integratie bij letselschade

Beste cliënten en relaties,

Door de overheidsmaatregelen en de ontwikkelingen in de samenleving als gevolg van het Corona virus, kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt in hoeverre wij u momenteel van dienst kunnen zijn. Wij zijn zoals u van ons gewend bent onverminderd bereikbaar en 100% operationeel, al onze medewerkers werken vanuit huis.

Wij begrijpen dat er juist nu behoefte is om de werkvoorraden niet te hoog op te laten lopen en de schademeldingen adequaat te behandelen. En dat u als cliënt onverminderd behoefte aan onze ondersteuning heeft.

Wij kunnen op dit moment tot nader order niet bezoeken. Ondanks de grote toegevoegde waarde van een bezoek, zien wij mogelijkheden onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen bieden door middel van moderne ICT-toepassingen als videobellen.

Het zal voor ons allen even wennen zijn aan deze nieuwe situatie, maar wij zijn ervan overtuigd dat door de noodzakelijke aanpassingen in werkprocessen de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd blijft. Zodat u op ons kan blijven rekenen.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke tijden!

Directie en medewerkers EHC

Wie zijn wij?

Wij zijn Expertise Human Capital (EHC), al meer dan 15 jaar een landelijk werkend, onafhankelijk dienstverlener gespecialiseerd in arbeid, inkomen, zorg en voorzieningen t.b.v. letselschadeslachtoffers, medewerkers in loondienst en zelfstandig ondernemers. Als onafhankelijke partij adviseren en ondersteunen wij cliënten, belangenbehartigers, verzekerden, verzekeraars en werkgevers op het gebied van arbeid, inkomen, zorg en voorzieningen.

Bij EHC stellen we de behoeften en knelpunten van de mens en hun sociale omgeving centraal. We doen dit door het opstellen van heldere probleemanalyses, het aandragen van praktische oplossingen en het maximaal benutten van mogelijkheden en voorliggende voorzieningen. Onze ervaren (geregistreerde en gecertificeerde) professionals  zijn op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van arbeid, inkomen, arbeidsongeschiktheid, zorg, (woon-)voorzieningen, vervoer en ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden. Daarnaast spreken wij de taal van betrokken instanties en zijn specialist op het gebied van actuele wet- en regelgeving.

%

Wat doen wij?

Er kan heel veel gebeuren in een mensenleven waardoor het leven soms anders loopt dan verwacht. Een ongeval, burn-out, psychische problemen of een ernstige ziekte zetten een leven vaak behoorlijk op zijn kop.

Helderheid in complexe vraagstukken
Zo kan één gebeurtenis leiden tot een tal van complexe vraagstukken. Om dit aan te pakken is expertise op het gebied van re-integratie, herstelgerichte dienstverlening, verzuimmanagement en arbeidsongeschiktheid vaak essentieel.

EHC is de onafhankelijke partij die na een ongeval of ziekte, alle knelpunten voor u inventariseert en samen met u zoekt naar mogelijke oplossingen voor deze knelpunten. U krijgt deskundig advies op het gebied van arbeid en inkomen, zorg en voorzieningen en wordt door EHC gecoacht op voornoemde gebieden. Bij EHC kunt u terecht voor:

•    Re-integratie bij letselschade;
•    Zorgmanagement bij letselschade (herstelgerichte dienstverlening);
•    Arbeidskundig Advies (AOV en Letselschade);
•    AOV Schattingsonderzoeken;

We kijken naar de mogelijkheden van de mens, maar ook naar hoe die mogelijkheden ingezet kunnen worden. We streven ernaar dat er niet alleen weer gestart kan worden met werken, maar dat indien nodig ook de thuissituatie op orde en de werkplek passend is. Daarmee ontstaat nieuw perspectief.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak een investering is in de toekomst. Wij komen samen tot nieuw perspectief. En mensen die perspectief hebben, hebben minder kans op terugval, staan zelfverzekerd in het leven en zijn beter in staat zelfstandig te functioneren. Daarmee stijgt de kwaliteit van leven.

Hoe?

Onafhankelijk, deskundig en duidelijk!
EHC inventariseert de knelpunten tijdens een huisbezoek met een gedegen onderzoek en rapporteert haar bevindingen en advies in een concrete rapportage aan betrokken partijen. De rapportage bevat een inventarisatie van de knelpunten, beschouwing, beoogde oplossingsrichting en een gedegen kostenraming.

Voor wie?

Wij doen dit in opdracht van aansprakelijkheidsverzekeraars, inkomensverzekeraars, belangenbehartigers, werkgevers, letselschade cliënten en AOV verzekerden.

Contact opnemen

Klik hier