Missie en visie

Missie
Wij bieden onafhankelijke, betrouwbare en deskundige beoordeling, dienstverlening en advisering bij personenschade, arbeidsongeschiktheid en verzuim.  Wij doen dit voor cliënten, verzekeraars, belangenbehartigers, werkgevers en intermediairs, met het doel het creëren van perspectief.

Visie
Onze collectieve ambitie is om bij iedereen met vraagstukken op het gebied van AOV, personenschade en verzuim vertrouwd te zijn. Daar slagen wij in omdat wij de branche en de diverse belangen kennen en ieder vraagstuk op het gebied van personenschade, arbeidsongeschiktheid en verzuim beantwoorden. Wij creëren perspectief in een tijd van onzekerheid, transitie en variatie. Wij doen dit door vraaggericht te werken, te investeren in ontwikkeling van onze mensen en de samenwerking te zoeken met andere betrokkenen en dienstverleners. Daardoor zijn wij in staat een breed pallet aan dienstverlening te bieden.
De mens staat voorop in alles wat we doen. Daarom is onze aanpak gebaseerd op vijf pijlers: onafhankelijkheid, samenwerking, integriteit, vertrouwen en dienstbaarheid. Voor ons zijn deze pijlers de basis. Samen creëren wij voor alle betrokkenen een ongekende meerwaarde: hernieuwd perspectief.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Neem contact op