Herstelcoaching

Herstelcoaching is een vorm van herstelgerichte dienstverlening, specifiek gericht op emotioneel en sociaal herstel na een ingrijpende gebeurtenis zoals een verkeersongeval of een ongeluk op het werk.

Vanuit de overtuiging dat je zelf het beste weet wat je nodig hebt om te herstellen, helpt de herstelcoach je bij het maken van je eigen herstelplan. Samen met de herstelcoach formuleer je je doelstelling, benoem je wat je nodig hebt om dat doel te bereiken (een behandeling, een cursus, een training of een andere ‘interventie’) en beschrijf je hoe deze ‘interventie’ jou gaat helpen je doel te bereiken. Herstelcoaching is niet vrijblijvend. De herstelcoach zal kritische vragen stellen over hoe sterk je overtuigd bent van de door jou aangedragen aanpak, het resultaat dat je verwacht en binnen welke termijn je dit resultaat verwacht.

Voor een “baat het niet, schaadt het niet” aanpak is geen plek binnen herstelcoaching. Voor een echt goed idee dat voortkomt uit zelfkennis en de vastberaden wil om te herstellen biedt herstelcoaching volop ruimte.

Gespecialiseerde collega
Angeline Herfst

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen op het gebied van herstelcoaching?

Neem contact op