AOV beoordeling

Schadelastbeheersing

Verzekeraar_AOVbeoordelingSchadelastbeheersing

Naast de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid, verdiepen wij ons ook in de re-integratiekansen en belemmeringen van de arbeidsongeschikte ondernemer. Tijdens een dergelijk onderzoek naar kansen en belemmeringen hanteren wij een oplossingsgerichte visie. Het terugdringen van de arbeidsongeschiktheid en het voorkomen van een recidive zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Wij helpen u graag bij uw schadelastbeheersing en het versterken van uw imago als verzekeraar en doen dit vanuit een professionele en onafhankelijke houding.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen op het gebied van AOV beoordeling?

Neem contact op