Per half oktober 2020 is Myrna Wildschut ons secretariaat komen versterken. Vanwege het toenemend aantal opdrachten en de daardoor groter wordende groep buitendienstcollega’s, was ons secretariaat dringend aan uitbreiding toe. Myrna is daarom een welkome aanvulling en zal zich spoedig via haar persoonlijke pagina op onze website aan u voorstellen.