Eerder dit jaar richtte wij naar aanleiding van ons 15-jarig jubileum de EHC Foundation op. EHC biedt al 15 jaar ondersteuning aan slachtoffers van ongevallen m.b.t. arbeid, zorg en voorzieningen. Dagelijks zien wij wat de gevolgen zijn van een ongeval met letsel m.b.t. het persoonlijk functioneren van de mens. Met de EHC Foundation willen wij bijdragen aan het voorkomen van ongevallen, in de breedste zin des woords.

De missie van de EHC foundation is het voorkomen van ongevallen door voorlichting, gerichte acties en het ondersteunen van initiatieven daartoe. Het gaat daarbij om ongevallen in het verkeer, op het werk of in- en om de woning. Ons doel is bewustwording te creëren m.b.t. de risico’s en de gevolgen van ongevallen en bij te dragen aan het voorkomen van ervan. Wij rekenen en vertrouwen hierbij op de samenwerking en sponsoring vanuit ons netwerk binnen de personenschadebranche.

De oprichting van de EHC Foundation was voor het PIV-bulletin aanleiding een interview bij vice-voorzitter mr. Koos Spee af te nemen: Artikel Koos Spee PIV Bulletin december 2020

Bezoek voor meer informatie de website: http://www.ehcfoundation.nl