Per 1 september 2020 is Sandra van der Meer ons secretariaat komen versterken. Vanwege het toenemend aantal opdrachten en de daardoor groter wordende groep buitendienstcollega’s, was ons secretariaat dringend aan uitbreiding toe. Kort na het starten van de wervingsprocedure, werden de corona-maatregelen van kracht. Eén van deze maatregelen betrof het dringende advies zoveel mogelijk thuis te werken. Per die datum hebben wij ook ons secretariaat hierin gefaciliteerd, wat maakte dat de werving van een nieuwe collega tijdelijk werd opgeschort. In juni jl. zijn de wervingsactiviteiten hervat. Wij zijn verheugd dat Sandra van der Meer ons secretariaat-team per 1 september jl. is komen versterken. Sandra zal zich spoedig via haar persoonlijke pagina aan u voorstellen. Welkom Sandra!