Het hebben van een betaalde baan zorgt voor inkomen en financiële onafhankelijkheid. Maar welke invloed heeft het hebben van werk op jouw gezondheid? En welke invloed heeft jouw gezondheid op het vinden of behouden van een baan?

Het CBS deed tussen 2007 en 2017 uitgebreid onderzoek naar de verbanden tussen werk en (ervaren) gezondheid waarin gegevens over ongeveer 112.000 personen werden onderzocht. Onlangs werden de resultaten hiervan gepubliceerd. Dat leverde een aantal interessante inzichten op.

Gezondheid en kans op werk

Uit het onderzoek komt naar voren dat naarmate personen hun gezondheid hoger waardeerden, zij in de onderzoeksperiode vaker een baan vonden, namelijk van 7% van de personen die hun gezondheid als slecht beoordeelden tegen 40% van de mensen die hun gezondheid als uitstekend beoordeelden.

Hetzelfde verband werd gevonden tussen gezondheid en de kans op verlies van werk. Hoe gezonder men zich voelde, hoe minder snel men zijn of haar baan verloor.

Geen werk en gezondheid

Het niet hebben van werk blijkt ook effect te hebben op de ervaren gezondheid. Van de niet-werkenden maakte 60% gedurende de onderzoeksperiode melding van een achteruitgang van de gezondheid. Deze ervaren achteruitgang zal overigens niet alleen samenhangen met het niet hebben van werk, want ook de werkenden rapporteerden een achteruitgang, al was deze met 55% een stuk lager.

 

Wat hebben we aan deze gegevens?

De kans op het vinden van werk en het verliezen van werk hangt natuurlijk (en soms helaas) van meer factoren af, zoals leeftijd, opleidingsniveau en regionale omstandigheden. Maar ook als rekening wordt gehouden met deze factoren, blijft het verband tussen werk en gezondheid zichtbaar.

Voor ons als arbeidsdeskundigen is dit nuttige kennis. Wij begeleiden mensen vanuit een situatie waarin de gezondheid is aangetast en het werk kan zijn weggevallen. Het is dan goed om te weten dat herstelbevorderende interventies niet alleen de belastbaarheid, maar ook de kans op werk en dus op duurzame inzetbaarheid kunnen verbeteren!

bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/06/mensen-zonder-werk-voelen-zich-minder-gezond-dan-werkenden