Leiden, 15 januari 2020

Zorgmanagement is een vorm van herstelgerichte dienstverlening. Het in de praktijk ontzorgen van een cliënt met fysiek letsel en beperkingen na een ongeval, zodat hij/zij zich kan focussen op herstel en zich niet hoeft te bekommeren over zaken als zorg vinden, (woon-)voorzieningen, vervoer, ondersteuning en begeleiding. Dit doen wij door samen met cliënt en vaak hun naasten de gewenste noodzakelijke zorg, aanpassingen en voorzieningen in kaart te brengen. En vervolgens met toestemming van onze opdrachtgevers de regie te voeren bij de uitvoering van de oplossingen.

Woningaanpassingen
Een voorbeeld van de gewenste oplossingen die wij in kaart brengen is het (laten) uitvoeren van woningaanpassingen. Dat kan variëren van het laten verwijderen van drempels vanwege rolstoelgebruik tot verbouwing of aanbouw van een woning om deze rolstoeltoegankelijk te maken, inclusief toegankelijke badkamer en aangepaste keuken. Maar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt kan er meer nodig zijn en moet meer maatwerk worden geboden.

Praktijkvoorbeeld
Zoals bij Stefan*, die én rolstoel gebonden is én over een beperkte arm- en handfunctie beschikt. In samenwerking met de gemeente, het revalidatiecentrum en gespecialiseerde bedrijven is zijn appartement aangepast. Omdat Stefan geen knoppen aan een wand kan bedienen, is alles nu te bedienen met een app op zijn telefoon en tablet. Hij kan daarmee deuren en ramen openen en sluiten en het licht, de tv en de verwarming bedienen. Omdat er ook rekening gehouden dient te worden met zijn veiligheid in geval van calamiteiten zijn ook de vluchtwegen naar buiten voor hem elektronisch bedienbaar gemaakt.

Dit is een praktijkvoorbeeld van wat EHC beschouwt als zorgmanagement: ontzorging, regievoering en samenwerking met alle betrokken partijen leiden ertoe dat onze cliënt in staat is weer zelfstandig te wonen!

* De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd.