Bijna iedere werkgever zal er vroeg of laat mee te maken krijgen: een langdurig zieke werknemer zonder uitzicht op spoedig herstel. In dat geval kan het soms noodzakelijk zijn de zieke werknemer te ontslaan. Toch wordt er tot op heden niet altijd een ontslagprocedure ingezet. Sinds 1 juli 2015 moet de werkgever namelijk een transitievergoeding aan de ontslagen werknemer betalen.

Slapend dienstverband
Wanneer een werknemer 104 weken ziek is en er is geen uitzicht op herstel binnen 26 weken, mag een werkgever het dienstverband met toestemming van UWV opzeggen. Echter kiezen werkgevers er in bepaalde situaties voor om het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet te ontbinden. Deze ‘slapende’ dienstverbanden zorgen ervoor dat de werkgever na twee jaar ziekte geen loon meer hoeft te betalen aan de werknemer, terwijl de werknemer nog wel in dienst blijft. Maar bovenal wordt hiermee het betalen van de transitievergoeding, die zeker bij een lang dienstverband hoog kan uitvallen, vermeden.

Compensatie
Maar hier komt nu verandering in. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers namelijk onder bepaalde voorwaarden een compensatie van deze transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen na 1 juli 2015. Met de nieuwe compensatieregeling hoopt de overheid dat het makkelijker wordt voor werkgevers om dergelijke (slapende) dienstverbanden te beëindigen.

De compensatie kan worden aangevraagd bij UWV wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer opzegt, niet verlengt of beëindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst. Ook wanneer de werkgever tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding heeft betaald aan zijn werknemer, kan er met terugwerkende kracht een aanvraag worden ingediend.

Uitspraak Hoge Raad: verplicht einde slapend dienstverband
Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat de werkgever, na 2 jaar ziekte en indien de langdurig arbeidsongeschikte werknemer dit wenst, het dienstverband dient te beëindigen en de transitievergoeding dient te betalen. Mogelijke uitzondering: de werkgever heeft gerechtvaardigde belangen om de zieke werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als instandhouding van de arbeidsovereenkomst reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer biedt. Werkgevers mogen het ontslag dus in beginsel niet meer uitstellen.

Wij verwachten dan ook dat wij in onze praktijk een beweging zien ontstaan waarbij slapende dienstverbanden (alsnog) beëindigd worden. Wij zien hierin kansen, want er wordt hiermee een deur opengezet naar heroriëntatie op perspectief bij een andere werkgever, mocht dat perspectief bij de huidige werkgever ontbreken.
Uiteraard houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en onze ervaring omtrent dit onderwerp.