De expert in re-integratie, arbeidskundig advies en zorgmanagement bij letselschade

De expert in re-integratie, arbeidskundig advies en zorgmanagement bij letselschade

Over EHC

Wie zijn wij?

Wij zijn EHC, een onafhankelijk dienstverlener gespecialiseerd in arbeid, inkomen, zorg en voorzieningen t.b.v. letselschadeslachtoffers, medewerkers in loondienst en zelfstandig ondernemers. Als onafhankelijke partij adviseren en ondersteunen wij slachtoffers, belangenbehartigers, verzekerden, verzekeraars en werkgevers op het gebied van arbeid, inkomen, zorg en voorzieningen.

Bij EHC stellen we de behoeften en knelpunten van onze cliënten en hun sociale omgeving centraal. We doen dit door het opstellen van heldere probleemanalyses, het aandragen van praktische oplossingen en het maximaal benutten van mogelijkheden en voorliggende voorzieningen.  Onze ervaren (geregistreerde en gecertificeerde) arbeidsdeskundigen en zorgmanagers zijn op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van arbeid, inkomen, arbeidsongeschiktheid, zorg, (woon-)voorzieningen, vervoer en ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden. Daarnaast spreken wij de taal van betrokken instanties en zijn specialist op het gebied van actuele wet- en regelgeving.


Wat doen wij?

Bent u op zoek naar een onafhankelijke partij na een ongeval of ziekte, die alle knelpunten voor u inventariseert en samen met u kijkt naar de mogelijke oplossingen voor de knelpunten? Wilt u graag deskundig advies op het gebied van arbeid en inkomen, zorg en voorzieningen of heeft u behoefte aan coaching en begeleiding op voornoemde gebieden? Bij EHC bent u aan het juiste adres voor:

  • Re-integratie;
  • Zorgmanagement bij letselschade (onderdeel van Herstelgerichte Dienstverlening);
  • Arbeidskundig Advies (AOV, letselschade en verzuim);
  • AOV schattingsonderzoeken;
  • Second opinion AOV, WvP;
  • Medisch advies;
  • Werkplekonderzoek;
  • Begeleiding van personen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel);
  • Opleidingsadvies;
  • Jobcoaching.

EHC stelt de mens en vertrouwen in elkaar altijd centraal!


Hoe?

Onafhankelijk, deskundig en duidelijk!
EHC inventariseert de knelpunten door het afleggen van een huisbezoek en rapporteert haar bevindingen en advies in een concrete rapportage. De rapportage bevat een inventarisatie van de knelpunten, een beoogde oplossingsrichting en een gedegen kostenraming.

Contact opnemen

Klik hier